DIOC Via Reginae
Facebook YouTubeTwitterInstagram

Polski English

Fundacja Dróg Kulturowych


Nasze motto:

Wspólna przeszłość – Wspólna droga– Wspólna przyszłość

Copyright 2017 by CULTURAL ROUTES FUND

37-500 Jarosław,
ul. Benedyktyńska 5
tel. 508 718 277
e-mail. fdk@fdk.org.pl
www. fdk.org.pl


Numer KRS: 0000672712
REGON: 367001819
NIP: 7922298164
Nr. Konta: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
PL 44 1600 1462 1838 6700 6000 0001