Facebook YouTubeTwitter Instagram

Polski English

Portfolio:

Fundacja na stałe współpracuje z gronem specjalistów i ekspertów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowywania i realizacji projektów społecznych, w tym między innymi, tworzenia oraz aktualizacji dokumentów strategicznych dla gmin i powiatów.

W naszym gronie znajdują się m.in. ekonomiści, socjolodzy, politolodzy, pedagodzy, psycholodzy, prawnicy, przedsiębiorcy, duchowni,którzy byli zaangażowani w realizację następujących projektów/działań:

 1. Opracowanie projektu „Jarosław – Magiczne miasto” (projekt autorski)
 2. Opracowanie projektu „Europa – Małopolska – Ruski Szlak” (projekt autorski)
 3. Opracowanie projektu partnerskiego „Na Kupieckim Szlaku Via Regia – integracja regionów” (projekt autorski – 4 partnerów)
 4. Opracowanie projektu partnerskiego „Via Reginae” PL SK(projekt autorski – 17 partnerów)
 5. Opracowanie projektu partnerskiego „Via Regia – Via Reginae”PL BY UA (projekt autorski – 23 partnerów)
 6. Opracowanie projektu partnerskiego „Via Reginae – Szlak Turystyki Kwalifikowanej” KontraktTerytorialny Województwa Podkarpackiego (projekt autorski – 14 partnerów)
 7. Opracowaniepartnerskiego mikroprojektu „Droga Integralnej Odnowy Człowieka - Via Reginae” (projekt autorski – 2 partnerów)
 8. Opracowanie projektu partnerskiego „Europejski Szlak Kulturowy Rakoczego” (projekt autorski – 6 partnerów)
 9. Udział w pracach i opracowanie Programów Rewitalizacji;
 10. Udział w pracach nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji TerytorialnychRzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego;
 11. Udział w pracach nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego;
 12. Udział w pracach nad Strategiami Rozwoju Gmin;
 13. Udział w pracach nad Strategiami Rozwiązywania Problemów Społecznych;
 14. Udział w pracach nad Programami Rozwoju Ekonomii Społecznej;
 15. Powstanie Stowarzyszenia „Na kupieckim szlaku” – stowarzyszenie 14 jednostek samorządu terytorialnego (miast i powiatów)
 16. Powstanie Klastra kulturowo-turystycznego Polski Wschodniej im. Bł. Jana Pawła II „Klaster JP2” – 18 partnerów
 17. Powstanie Transgranicznego Klastra współpracy przedsiębiorstw branży turystyczno-kulturowej „Klaster Via Regia” (4 partnerów)

 Copyright 2017 by CULTURAL ROUTES FUND

37-500 Jarosław,
ul. Benedyktyńska 5
tel. 508 718 277
e-mail. fdk@fdk.org.pl
www. fdk.org.pl


Numer KRS: 0000672712
REGON: 367001819
NIP: 7922298164
Nr. Konta: BNP Paribas Bank Polska S.A
PL 44 1600 1462 1838 6700 6000 0001