Facebook YouTubeTwitterInstagram

Polski English

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:


 1. opracowywania dokumentów strategicznych, ekspertyz dla instytucji, jednostek na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym
 2. opracowywania koncepcji projektowych oraz wniosków aplikacyjnych
 3. tworzenia i koordynacji partnerstw projektowych
 4. wdrażania i rozliczania projektów (w tym finansowanych ze środków zewnętrznych, np. unijnych)
 5. organizacji wydarzeń, konferencji, seminariów, szkoleń, wystaw dla określonych grup
 6. powoływania i bieżącej koordynacji różnorodnych Zespołów działających przy jednostkach samorządu terytorialnego bądź samodzielnie, których podstawowym zadaniem jest rozwiązywanie konkretnych problemów

 

Dysponujemy:

 1. zespołem specjalistów z zakresu kulturowości, przedsiębiorczości, samorządności, dotacji unijnych, prawa, ekonomii, socjologii, politologii, psychologii, duchowości
 2. zbiorem rozwiązań – dobrych praktyk
 3. wieloletnim doświadczeniem
 4. praktyczną wiedzą

   

   

  Statut Fundacji Dróg KulturowychCopyright 2017 by CULTURAL ROUTES FUND

37-500 Jarosław,
ul. Benedyktyńska 5
tel. 508 718 277
e-mail. fdk@fdk.org.pl
www. fdk.org.pl


Numer KRS: 0000672712
REGON: 367001819
NIP: 7922298164
Nr. Konta: BNP Paribas Bank Polska S.A
PL 44 1600 1462 1838 6700 6000 0001