Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020Euroregion KarpackiFundacja Dróg Kulturowych
Facebook YouTubeTwitterInstagram

Polski English

 

PROJEKT „DROGA INTEGRALNEJ ODNOWY CZŁOWIEKA

VIA REGINAE”

 

Głównym celem jest zbudowanie nowego produktu – pieszego Szlaku „Drogi integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae” realizowanego w ramach Szlaku „Via Reginae” – markowego produktu kulturowo-turystycznego opartego na wschodnich i zachodnich tradycjach chrześcijańskich. Cel przyczyni się do zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego przez odwiedzających i mieszkańców. Duża skala projektu przyciągnie wiele zainteresowanych podmiotów i przyczyni się do rozwoju współczesnej kultury.

Cele szczegółowe:

  • rozwój, poprawa stanu i dostępności infrastruktury dla turystyki kwalifikowanej, w tym dla turystów zmotoryzowanych, z zachowaniem wartości przyrodniczych i krajobrazowych;
  • zachowanie dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) dla przyszłych pokoleń;
  • umożliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze jako wartość w ramach wzrostu kompetencji kulturowych społeczeństwa,
  • tworzenie warunków do rozwoju konkurencyjnej oferty kulturalnej odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej wynikające z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce;
  • podniesienie atrakcyjności turystycznej kraju i regionu.

Droga Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae

Post udostępniony przez Seweryn Możdżeń (@fundacja_drog_kulturowych)

 


Copyright 2017 by CULTURAL ROUTES FUND

37-500 Jarosław,
ul. Benedyktyńska 5
tel. 508 718 277
e-mail. fdk@fdk.org.pl
www. fdk.org.pl


Numer KRS: 0000672712
REGON: 367001819
NIP: 7922298164
Nr. Konta: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
PL 44 1600 1462 1838 6700 6000 0001