Facebook YouTubeTwitterInstagram

Polski English

 
 

PROJEKT „VIA REGINAE”

 

Głównym celem jest rozwój Szlaku „Via Reginae” – markowego produktu kulturowo-turystycznego opartego na wschodnich i zachodnich tradycjach chrześcijańskich. Cel przyczyni się do zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego przez odwiedzających i mieszkańców. Duża skala projektu przyciągnie wiele zainteresowanych podmiotów i przyczyni się do rozwoju współczesnej kultury i turystyki kwalifikowanej.

Cele szczegółowe:

  • rozwój i poprawa stanu infrastruktury dla turystyki kwalifikowanej, w tym dla turystów zmotoryzowanych, z zachowaniem wartości przyrodniczych i krajobrazowych;
  • poprawa dostępności do kultury - tj. w wymiarze fizycznym udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej, jak również budowanie świadomości i rozwój edukacji kulturalnej i artystycznej;
  • zachowanie dziedzictwa (materialnego i niematerialnego) dla przyszłych pokoleń;
  • umożliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze jako wartość w ramach wzrostu kompetencji kulturowych społeczeństwa;
  • tworzenie warunków do rozwoju konkurencyjnej oferty kulturalnej odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej wynikające z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce;
  • podniesienie atrakcyjności turystycznej kraju i regionu.Copyright 2017 by CULTURAL ROUTES FUND

37-500 Jarosław,
ul. Benedyktyńska 5
tel. 508 718 277
e-mail. fdk@fdk.org.pl
www. fdk.org.pl


Numer KRS: 0000672712
REGON: 367001819
NIP: 7922298164
Nr. Konta: BNP Paribas Bank Polska S.A
PL 44 1600 1462 1838 6700 6000 0001