Działalność

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFnbBxpgPvKTqoAvvtEPhimZ2zxpaLJfl

Krótkie opisy naszych niektórych programów:

Portfolio:

Fundacja na stałe współpracuje z gronem specjalistów i ekspertów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowywania i realizacji projektów społecznych, w tym między innymi, tworzenia oraz aktualizacji dokumentów strategicznych dla gmin i powiatów.

W naszym gronie znajdują się m.in. ekonomiści, socjolodzy, politolodzy, pedagodzy, psycholodzy, prawnicy, przedsiębiorcy, duchowni,którzy byli zaangażowani w realizację następujących projektów/działań:

 1. Opracowanie projektu „Jarosław – Magiczne miasto” (projekt autorski)
 2. Opracowanie projektu „Europa – Małopolska – Ruski Szlak” (projekt autorski)
 3. Opracowanie projektu partnerskiego „Na Kupieckim Szlaku Via Regia – integracja regionów” (projekt autorski – 4 partnerów)
 4. Opracowanie projektu partnerskiego „Via Reginae” PL SK(projekt autorski – 17 partnerów)
 5. Opracowanie projektu partnerskiego „Via Regia – Via Reginae”PL BY UA (projekt autorski – 23 partnerów)
 6. Opracowanie projektu partnerskiego „Via Reginae – Szlak Turystyki Kwalifikowanej” KontraktTerytorialny Województwa Podkarpackiego (projekt autorski – 14 partnerów)
 7. Opracowaniepartnerskiego mikroprojektu „Droga Integralnej Odnowy Człowieka – Via Reginae” (projekt autorski – 2 partnerów)
 8. Opracowanie projektu partnerskiego „Europejski Szlak Kulturowy Rakoczego” (projekt autorski – 6 partnerów)
 9. Udział w pracach i opracowanie Programów Rewitalizacji;
 10. Udział w pracach nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji TerytorialnychRzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego;
 11. Udział w pracach nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego;
 12. Udział w pracach nad Strategiami Rozwoju Gmin;
 13. Udział w pracach nad Strategiami Rozwiązywania Problemów Społecznych;
 14. Udział w pracach nad Programami Rozwoju Ekonomii Społecznej;
 15. Powstanie Stowarzyszenia „Na kupieckim szlaku” – stowarzyszenie 14 jednostek samorządu terytorialnego (miast i powiatów)
 16. Powstanie Klastra kulturowo-turystycznego Polski Wschodniej im. Bł. Jana Pawła II „Klaster JP2” – 18 partnerów
 17. Powstanie Transgranicznego Klastra współpracy przedsiębiorstw branży turystyczno-kulturowej „Klaster Via Regia” (4 partnerów)
Zbigniew Możdżeń
Prezes Zarządu
+48 508 718 277
Miron Możdżeń
Rada Fundacji
+48 669 1 2222 4
Seweryn Możdżeń
Przewodniczący Rady Fundacji
+48 791 86 75 99
Zbigniew Możdżeń
Administrative Board Chairman

+48 508 718 277
Miron Możdżeń
Board Member

+48 669 1 2222 4
Seweryn Możdżeń
Fund’s Board Chairman

+48 791 86 75 99
Zespół Fundacji dróg kulturowych

Zbigniew Możdżeń – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Filii UMCS w Rzeszowie. Prezes Fundacji Dróg Kulturowych, który od ponad 20 lat związany jest z inicjowaniem i promowaniem szlaków kulturowych oraz pozyskiwaniem funduszy na ich tworzenie. Twórca lub współtwórca wielu projektów m.in. „Droga Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae”, „Via Reginae”, „Na kupieckim szlaku”, „VIA Regia – Kulturstraße des Europarates”. Autor publikacji „Der kaufmännische Weg”, „Wspólna przeszłość – wspólna droga – wspólna przyszłość“. Wieloletni działacz społeczny oraz Radny Rady Miasta Jarosławia III i IV kadencji. Zawodowo pełni funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwa Społecznego „Eko-Strug Bis” sp. z o.o. Zainteresowany historią stosunków gospodarczych, współpracą międzynarodową, działaniami integracyjnymi. Mieszka w Jarosławiu.

Miron Możdżeń – radca prawny, absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współzałożyciel Fundacji Dróg Kulturowych. Zawodowo związany z działalnością samorządu terytorialnego – zatrudniony w Urzędzie Miasta Jarosławia. Od kilku lat zajmuje się pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, głównie ze środków Unii Europejskiej. Współtwórca projektu „Droga Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae”. Prywatnie zainteresowany tematyką szlaków kulturowych oraz psychologią społeczną i środowiskową. Mieszka w Jarosławiu.

Seweryn Możdżeń – absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, informatyk – programista, projektuje też strony internetowe. W Fundacji Dróg Kulturowych pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji. Tematyką szlaków kulturowych zajmuje się od kilkunastu lat. Uczestniczył w konferencji Via Regia w Erfurcie w 2004 roku oraz w konferencji Via Regia – Kupiecki Szlak – PWSZ w Jarosławiu w 2007 roku. Wcześniej angażował się w działalność organizacji młodzieżowych. Jako inicjator powstania Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia”. Prywatnie zainteresowany tematyką szlaków kulturowych oraz psychologią i zarządzaniem. Mieszka w Jarosławiu.