DIOC.pl

https://youtu.be/VgkiYgsS1tg

PROJEKT „DROGA INTEGRALNEJ ODNOWY CZŁOWIEKA

VIA REGINAE”

Głównym celem jest zbudowanie nowego produktu – pieszego Szlaku „Drogi integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae” realizowanego w ramach Szlaku „Via Reginae” – markowego produktu kulturowo-turystycznego opartego na wschodnich i zachodnich tradycjach chrześcijańskich. Cel przyczyni się do zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego przez odwiedzających i mieszkańców. Duża skala projektu przyciągnie wiele zainteresowanych podmiotów i przyczyni się do rozwoju współczesnej kultury.

Cele szczegółowe:

  • rozwój, poprawa stanu i dostępności infrastruktury dla turystyki kwalifikowanej, w tym dla turystów zmotoryzowanych, z zachowaniem wartości przyrodniczych i krajobrazowych;
  • zachowanie dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) dla przyszłych pokoleń;
  • umożliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze jako wartość w ramach wzrostu kompetencji kulturowych społeczeństwa,
  • tworzenie warunków do rozwoju konkurencyjnej oferty kulturalnej odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej wynikające z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce;
  • podniesienie atrakcyjności turystycznej kraju i regionu.

Strona www projektu:

https://dioc.pl/