Via Jagiellonica

https://youtu.be/C-2Hb1id1Io

PROJEKT „EUROPA JAGIELLONÓW – VIA JAGIELLONICA”

Głównym celem jest zbudowanie europejskiego markowego produktu turystycznego, Europejskiego Szlaku Kulturowego Via Jagiellonica – w transgranicznych regionach Europy Środkowej jako pilotażowego projektu dla wszystkich innych krajów, regionów w oparciu o dziedzictwo materialne i niematerialne dynastii Jagiellonów.Podstawowym przesłaniem projektu jest marka „Via Jagiellonica” jako nowe narzędzie promocji, współpracy międzynarodowej, integracji narodów, krajów, miast i regionów.

Cele szczegółowe:

 • wzmocnienia poczucia europejskiej uniwersalności, jedności krajów, regionów
  a jednocześnie podkreślenie ich odmienności i wyjątkowości, zwłaszcza w sferze tradycji i kultury,
 • szukanie śladów: dziedzictwa materialnego i niematerialnego dynastii Jagiellonów, dokładna rejestracja i ocena potencjału kulturalno-turystycznego wzdłuż Szlaku Kulturowego Via Jagiellonica w rejonach projektu,
 • rozwój tras turystycznych wzdłuż wcześniej zdefiniowanych turystycznych „punktów kotwicznych”,
 • efektywne wykorzystanie potencjału walorów turystycznych związanych ze Szlakiem Kulturowym Via Jagiellonica przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju,
 • wykreowanie międzynarodowej marki Europejskiego Szlaku Kulturowego Via Jagiellonica, kojarzonej z takimi benefitami, jak: zróżnicowana oferta turystyczna, możliwość poznania kultur, narodowości, historii, wysoka jakość usług, tożsamość elementów sponsorujących,
 • analiza wizerunku regionów (i krajów) wzdłuż Europejskiego Szlaku Kulturowego Via Jagiellonica jako podstawy strategii rozwoju produktu i wprowadzenia go na rynek zgodnie z popytem na niego,
 • aktywizacja społeczności lokalnych wokół idei budowy Szlaku,
 • stworzenie sieci powiązań działających na rzecz budowy i rozwoju Szlaku,
 • rozpowszechnianie dobrego wykonania: przeniesienie najlepszych praktycznych doświadczeń z wcześniejszych projektów na płaszczyznę UE i międzynarodowej współpracy dotyczących tras tematycznych,
 • implementacja nowych technologii komunikacji i informacji na Szlaku,
 • rozwój produktów turystycznych wykorzystujących możliwości mediów komunikacyjnych, społecznościowych