Oferta

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:
opracowywania dokumentów strategicznych, ekspertyz dla instytucji, jednostek na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym opracowywania koncepcji projektowych oraz wniosków aplikacyjnych tworzenia i koordynacji partnerstw projektowych wdrażania i rozliczania projektów (w tym finansowanych ze środków zewnętrznych, np. unijnych) organizacji wydarzeń, konferencji, seminariów, szkoleń, wystaw dla określonych grup powoływania i bieżącej koordynacji różnorodnych Zespołów działających przy jednostkach samorządu terytorialnego bądź samodzielnie, których podstawowym zadaniem jest rozwiązywanie konkretnych problemów

Dysponujemy: zespołem specjalistów z zakresu kulturowości, przedsiębiorczości, samorządności, dotacji unijnych, prawa, ekonomii, socjologii, politologii, psychologii, duchowości zbiorem rozwiązań – dobrych praktyk wieloletnim doświadczeniem praktyczną wiedzą

Statut Fundacji Dróg Kulturowych